Empalmillat Goodyear

Les Savoy Cats estan produïdes mitjançant el sistema d’empalmillat Goodyear. Aquest tipus d’empalmillat (o cordatura) garanteix que tinguin una durabilitat i consistència fora de la norma. L’empalmillat Goodyear uneix les soles i capes interiors amb les exteriors mitjançant una doble cordatura. Això el fa únic i el diferencia de la…

read more